UKM for voksne og presse

UKM

Norges viktigste visningsarena for ung kultur

10 millioner til UKM i APs alternative statsbudsjett

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017.

les mer

UKM Norge har delt ut 6,4 millioner for å løfte UKM der ungdom bor

Siden oppstarten av ordningen med stimuleringsmidler i 2014 har UKM Norge mottatt 438 søknader på totalt 13 millioner!

les mer

Hvordan sørger vi for at Distrikts-Norge fortsatt blir et spennende sted å vokse opp?

All erfaring tilsier at trygghet og nærhet er viktige suksesskriterier for arbeid med barn og unge.

les mer

Sammen om de unge og sammen om ansvaret

I årene som kommer vil det bli store endringer på kommunekartet og desto viktigere at alle aktører i lokalt kulturliv jobber sammen.

les mer

Kommunereformen og kulturtilbudet for ungdom.

Det vil i årene framover bli store endringer på kommunekartet, men kulturområdet har i liten grad vært en del av debatten om den...

les mer

UKM på NRK1

Hvis du slår på NRK1 23.35 i morgen, onsdag, så kan du se dokumentaren "UKM - en opplevelse for livet" som ble laget på festivalen i fjor.

les mer