UKM for voksne og presse

UKM

Norges viktigste visningsarena for ung kultur

Trodde du at UKM var en konkurranse?

Bruk ett minutt og trettito sekunder på Andrea som forklarer hva UKM egentlig er, og hvorfor det er så viktig for henne!

les mer

Kamp for UKM i Stortingets spørretime

Stortingsrep. Hege Haukeland Liadal (A) etterlyser reel satsing på UKM. Arbeiderpartiet foreslår 10.millioner, regjeringen tilbyr 189.000,-

les mer

10 millioner til UKM i APs alternative statsbudsjett

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017.

les mer

UKM Norge har delt ut 6,4 millioner for å løfte UKM der ungdom bor

Siden oppstarten av ordningen med stimuleringsmidler i 2014 har UKM Norge mottatt 438 søknader på totalt 13 millioner!

les mer

Hvordan sørger vi for at Distrikts-Norge fortsatt blir et spennende sted å vokse opp?

All erfaring tilsier at trygghet og nærhet er viktige suksesskriterier for arbeid med barn og unge.

les mer

Sammen om de unge og sammen om ansvaret

I årene som kommer vil det bli store endringer på kommunekartet og desto viktigere at alle aktører i lokalt kulturliv jobber sammen.

les mer