Hvordan sørger vi for at Distrikts-Norge fortsatt blir et spennende sted å vokse opp?

All erfaring tilsier at trygghet og nærhet er viktige suksesskriterier for arbeid med barn og unge.

  18.10.2016 15:21
  Nyheter

UKM Norge jobber allerede sammen med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og Fritid, Noku, Norsk bibliotekforening, Kulturtanken og mange andre.  Hovedfokus er å utvikle kreative og rike oppvekstmiljø, og samtidig begeistre, bevisstgjøre og ansvarliggjøre lokalpolitikere og kommunale ledere

Vi er nå inne i en kommune- og regionreform. Kultur har ikke vært langt framme i debatten, men forhåpentligvis vil reformen føre til robuste strukturer og kompetente fagmiljø også på kulturfeltet.

Når avstanden øker blir det vanskeligere å delta, prestasjonsangsten stiger og eierskapet synker. Dette gjelder så vel UKM, som kulturskoler, fritidsklubber og andre aktiviteter.
– Torstein Siegel, daglig leder UKM Norge

Se video fra UKMs møte med Stortingets Familie- og Kulturkomité øverst i saken, eller last ned innlegget som PDF her