Historikk

UKM startet allerede i 1985, og nå deltar over 25000 ungdommer hvert år!

UKM har pågått siden 1987. I 1985 arrangerte Akershus fylke en kulturmønstring for ungdom, basert på en modell fra Finland. Året etter tok Norsk kulturråd initiativet til UKM, og derfra begynte snøballen å rulle.

Prosjektet Ungdommens Kulturmønstring var Kulturrådets største satsing på barne- og ungdomskultur feltet i disse årene. Rådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av målgruppen og på sikt også at prosjektet skulle skape ringvirkninger i forhold til kommunenes og fylkenes satsing på barne- og ungdomskultur.

De første landsomfattende mønstringene hadde temaområder. Musikk var tema det første året. På dette området var det i utgangspunktet stor aktivitet blant ungdom noe som gjorde sitt til at man fikk en naturlig kobling til det aktive lokale organisasjonsmiljøet. I 1988 var scenekunst temaet, og i 1989 ble det fokusert på billedkunst, kunsthåndverk, film og foto. I 1990 satte Norsk kulturråd temaet til «Kultur på tvers». «På tvers» ideen skapte etterhvert både entusiasme og nytenkning, og grunnlaget for dagens tverrkulturelle modell var lagt.

Siden 1991 har den årlige landsmønstringen vært i Trondheim, og i 2009 skiftet landsmønstringen navn til «UKM-festivalen». Det nasjonale sekretariatet (UKM Norge) holder også til i Trondheim, og er samlokalisert med Norsk Kulturskoleråd.